web shop

Uitnodiging tot samenwerking binnen het kader van mondiale vorming


Introductie


Mano a Mano Bolivia is een Boliviaans ngo die haar werkterrein heeft op het platteland van Bolivia. Vele afgelegen kleine dorpsgemeenschappen blijven verstoken van hun fundamentele rechten zoals: onderwijs, gezondheidszorg en communicatie.

Mano a Mano Bolivia heeft in de voorbije jaren 161 klinieken gebouwd, 61 scholen opgericht en 56 zandwegen aangelegd. Een indrukwekkend palmares maar spijts alles blijft er nog veel werk te doen.

De vereniging Amigos de Mano a Mano Bolivia promoot in Vlaanderen het fantastische werk van Mano a Mano Bolivia en zoekt ook financiële steun om de projecten mee te realiseren.

Amigos de Mano a Mano Bolivia wil op de eerste plaats een positief verhaal brengen. Vaak wordt de armoede in het Zuiden mooi verpakt met de bedoeling snel financiële steun te vinden. Wij zien dat anders omdat we overtuigd zijn dat de twee verschillende werelden van mekaar kunnen leren. De wijze waarom de mensen daar hun leven oppakken is voor ons ook een uitnodiging om eens in de spiegel te kijken.

In dat kader bieden we scholen en opleidingen de gelegenheid om aan dat proces deel te nemen. Die deelname vooronderstelt interesse en belangstelling, maar ook de bereidheid om tijd en kennis te delen met de mensen uit het Zuiden.


Het ontwikkelen en beheren van een web shop


Situatieschets


In hun zoektocht om een inkomen te genereren voor de familie ondernemen mensen in Bolivia, heel vaak vooral de vrouwen, allerlei initiatieven die inkomsten kunnen genereren. Er worden sjaaltjes, handschoenen, mutsen, poppetjes gebreid er worden oorbellen gemaakt en te koop aangeboden in lokale markten of zelfs op de hoek van de straat. We hebben gemerkt dat er in Vlaanderen ook mensen zijn die interesse hebben voor dergelijke producten. Als we in Vlaanderen op bezoek komen, zit onze koffer vaak vol met dergelijke cadeautjes.

Verkoopstandje op de hoek van de straat

De uitdaging ligt dus in het gegeven om die producten voor te stellen, te promoten en te koop aan te bieden in Vlaanderen. We willen met onze web shop “het verkoopstandje op de hoek van de straat in Bolivia” dankzij de moderne technologie in Vlaanderen opstellen. Uiteraard is het niet de bedoeling om een groot platform te kopiëren, maar een bescheiden formule op te zetten.


Ondersteuning


De studenten die dit project uitwerken kunnen op onze ondersteuning rekenen. De producten zullen door ons geselecteerd en voorgesteld worden. Die ondersteuning zal gedurende de projectfase continu beschikbaar zijn via e-mail, WhatsApp, Skype en dergelijke.


Uitstraling in samenwerking met een lokaal GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking)


De Noord-Zuidwerking van Geel plant voor maart 2019 een gebeuren waaraan kleine maar belangrijke spelers in het kader van ontwikkelingssamenwerking kunnen deelnemen. Verschillende 4de pijlers zullen hun werking en hun project kunnen voorstellen. Daarbij is de betrokkenheid van jonge mensen zeer belangrijk.


Contract


In overleg met de opleiding, de school en de studenten stellen we een contract op. Daarmee willen vooral duidelijkheid scheppen over verantwoordelijkheden en het wederzijdse engagement en vertrouwen uitdrukken.

Zo betekent het tot stand brengen van een web shop dat er onkosten gemaakt worden en het duidelijk moet zijn wie die onkosten zal dragen. Het kan ook betekenen dat er winsten kunnen gemaakt worden en dan is het ook noodzakelijk af te spreken welke bestemming die zullen krijgen.


Een project dat sensibiliseert in het thema Noord- Zuidwerking


Steden en provincies ondersteunen vaak financieel projecten die de bevolking betrekken en sensibiliseren. Een schoolbevolking heeft daar ongekende opties ter beschikking. Eventuele aanvragen zullen door ons begeleid en toegelicht worden.


Mondiale vorming


Om al die initiatieven te kaderen, organiseren we in de school een workshop met en voor de studenten. In die workshop kan het voorstel om een workshop te ontwikkelen ook gekaderd en onderbouwd worden.


Workshops kunnen aangevraagd worden voor de periode oktober 2018