over quinoa

Uitnodiging tot samenwerking

binnen het kader van mondiale vorming


Intro


Mano a Mano Bolivia is een Boliviaans ngo die haar werkterrein heeft op het platteland van Bolivia. Vele afgelegen kleine dorpsgemeenschappen blijven verstoken van hun fundamentele rechten zoals: onderwijs, gezondheidszorg en communicatie.

Mano a Mano Bolivia heeft in de voorbije jaren 161 klinieken gebouwd, 61 scholen opgericht en 56 zandwegen aangelegd. Een indrukwekkend palmares maar spijts alles blijft er nog veel werk te doen.

De vereniging Amigos de Mano a Mano Bolivia promoot in Vlaanderen het fantastische werk van Mano a Mano Bolivia en zoekt ook financiële steun om de projecten mee te realiseren.

Amigos de Mano a Mano Bolivia wil op de eerste plaats een positief verhaal brengen over de mensen op het platteland. Vaak wordt de armoede in het Zuiden mooi verpakt met de bedoeling snel financiële steun te vinden. Wij zien dat anders omdat we overtuigd zijn dat de westerse wereld kan leren van de wijze waarom de mensen daar hun leven oppakken. Vaak ontmoeten we er fijne mensen, die veel respect tonen voor de aspecten van het leven en het mens-zijn. 

In dat kader bieden we scholen en opleidingen ook de gelegenheid om aan dat proces deel te nemen. Die deelname vooronderstelt interesse en belangstelling, maar ook de bereidheid om tijd en kennis te delen met de mensen uit het Zuiden.

Vandaar dat we het volgende project willen lanceren.


De ontdekking en de promotie van quinoa


Situatieschets


Quinoa is een oud graangewas dat stamt uit de tijd van de Inka-beschaving. Vooral in de bergen waar ook de llama’s leven wordt er quinoa gecultiveerd en geoogst. De plant ontwikkelt een mooie bloem in de vorm van een enorme pluim waarin de graantjes zich ontwikkelen.

Intussen heeft de westerse wereld ook de quinoa ontdekt omdat het bijzondere en voedzame eigenschappen heeft. Is er in de westerse wereld veel aandacht voor onze gezondheid, in een land als Bolivia is de eerste bezorgdheid vaak de honger te stillen. De quinoa graantjes op een Boliviaans bord, lijken aanzienlijk kleiner en zijn dus minder in trek.

Spijts iedereen dit voedsel als gezond erkent, wordt het in Bolivia door de bevolking minder geapprecieerd. Vaak wordt het geteeld om aan export te kunnen doen.


Van veel naar gezond


Ook in Vlaanderen is het gebruik van quinoa min of meer ingeburgerd. De Bolivianen zouden daar van kunnen leren. Het zou hun gezondheid kunnen verbeteren en hen leren een gevarieerd menu te appreciëren.

De uitdaging hier is dubbel:


A.Enerzijds is het de betrachting en de uitdaging om gerechten samen te stellen met de beschikbare ingrediënten die we in Bolivia aantreffen. Door deze gerechten voor te stellen in Bolivia zal er kennis en meer aandacht voor gezondheid worden overgedragen. Daar zouden we vooral de mensen die lijden aan diabetes of suikerziekte als doelgroep willen vooropstellen.


B.Anderzijds is er de uitdaging om deze gerechten bekend te maken en te promoten in Bolivia. Op dat vlak wordt er een samenwerking aangegaan met Mano a Mano Bolivia om een beroep te doen op hun expertise.


Ondersteuning


De studenten die dit project uitwerken kunnen continue op onze ondersteuning rekenen. Die ondersteuning zal gedurende de projectfase beschikbaar zijn via e-mail, WhatsApp, Skype en dergelijke. De ontwikkeling van de bedoelde gerechten zal ook opgevolgd worden door Boliviaanse chefs die voor een feedback zullen zorgen en aanbevelingen zullen verlenen.


Samenwerking met Mano a Mano Bolivia


Naast het bouwen van scholen en klinieken, verzorgt onze organisatie ook maandelijks een vorming en bijscholing voor de leden van het medisch team: dokters en de verpleging. Daardoor krijgt hun werk ook het karakter van een duurzame samenwerking. Die bijeenkomsten zullen dienen om gerechten voor te stellen, toe te lichten, te promoten en te proeven.


Promotie


Beproefde gerechten kunnen ook aanleiding geven tot het organiseren van een vorm van degustatie binnen of buiten de school in Vlaanderen. Voor dit initiatief kan er bv. gedacht worden aan het deelnemen aan de jaarlijkse markten die in vele gemeenten georganiseerd worden. De promotie in Bolivia zal door mensen ter plaatse gebeuren, maar met de suggesties en eventuele modellen die de studenten hebben ontwikkeld. Daarbij kunnen allerlei vormen van informatieoverdracht aangewend worden: foto’s, recepten, video’s etc.


Uitstraling in uw gemeente of stad


De Noord-Zuidwerking in vele gemeenten en steden is een gebeuren waaraan kleine maar belangrijke spelers in het kader van ontwikkelingssamenwerking kunnen deelnemen. Dit initiatief kan daar ook een plaats en aandacht krijgen. Neem contact met uw GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking om te zien welke mogelijkheden er geboden worden.Contract


In overleg met de opleiding, de school en de studenten stellen we een contract op. Daarmee willen vooral duidelijkheid scheppen over verantwoordelijkheden en het wederzijdse engagement en vertrouwen uitdrukken.

Zo betekent het werk in de keuken dat er onkosten gemaakt worden en het duidelijk moet zijn wie die onkosten zal dragen. Het kan ook betekenen dat dergelijke gerechten kunnen verkocht worden en er winsten kunnen gemaakt worden. In die situatie is het ook noodzakelijk af te spreken welke bestemming die opbrengst zal krijgen.


Mondiale vorming


Om al die aspecten te kaderen, organiseren we in de school een workshop met en voor de studenten. In die workshop kan het voorstel om quinoa-gerechten te ontwikkelen duidelijk gekaderd en onderbouwd worden.


Workshops kunnen aangevraagd worden voor de periode oktober 2018