Gezondheidszorg

Amigos de

Mano a Mano Bolivia

VZW

Het gezondheidsprogramma van MMB


kliniek

uitleendienst

niemand

Eerste actie

Het bouwen van klinieken en kleine hospitaaltjes in afgelegen dorpsgemeenschappen zodat deze mensen ook een eerstelijnsgezondheidszorg krijgen.

Tweede actie

Rolstoelen, krukken, rollators, wandelstokken, bedden en ander medisch materieel worden uitgeleend aan mensen met beperkte economische middelen.

Derde actie

Daar waar niemand hulp biedt, gaat MMB met vrijwilligers aan de slag (dokters, verplegers, tandartsen) om gratis medische zorgen aan te bieden.vorming

promotors

Vijfde actie

Personen die in de lokale dorpsgemeenschap leven, bieden we een vorming aan zodat ze medeburgers naar het medisch centrum kunnen verwijzen.

Vierde actie

Maandelijks organiseren we bijkomende vorming voor het medisch team werkzaam in deze kleine hospitalen.

sociaal

Zesde actie

Als organisatie nemen we onze sociale verantwoordelijkheid en bieden we een cursus EHBO aan: brandweer, politie, leerkrachten en anderen.