wissel uit

Amigos de

Mano a Mano Bolivia

VZW

Een garantie op een gelukkige toekomst, is beter onderwijs.

Abrir el horizonte


We willen leerkrachten uitnodigen om Bolivië op een bijzondere manier te leren kennen.


Mano a Mano Bolivia voelt de noodzaak aan om leerkrachten werkzaam in kleine scholen op het platteland beter te ondersteunen. Het programma dat MMB voor ogen heeft, wil met de inbreng van Vlaamse leerkrachten vooral de horizon van deze collega’s verruimen.

Het is niet de bedoeling om een pedagogisch of didactisch concept, noch een theoretisch model voor te stellen.  Het wordt een uitwisseling van ervaringen waarmee leerkrachten in Vlaanderen en Bolivië in hun dagelijkse praktijk te maken krijgen. Deelnemers zullen mekaars situatie verkennen en mogelijkheden aanreiken  om de praktijk te verbeteren.

Geïnteresseerde leerkrachten die deelnemen aan dit vormingsprogramma, zullen op een authentieke wijze kennis kunnen maken het land, de cultuur en de bevolking. De duur van dit programma omvat 2 keer 3 dagen.


We plannen deze  combi-reis tijdens de maanden juli en augustus. Het programma en de organisatie ervan wordt in overleg met de deelnemers opgesteld. Kennis van het Spaans is geen voorwaarde.


Daarnaast kunnen de deelnemers op eigen initiatief het land verder verkennen. Ook dan kunnen zij op onze expertise en ondersteuning rekenen.


Leerkrachten die interesse  hebben voor dit programma, kunnen zich hier kenbaar maken. Op die manier helpen we mekaar  om een kleine groep samen te stellen.Dit programma is ook toegankelijk voor studenten uit de lerarenopleiding.