ZelfsturendMMB ondersteunt een dorpsgemeenschap door voorstellen aan te reiken, door hen aan te moedigen dat er oplossingen mogelijk zijn.


Op hun beurt overtuigen de bewoners  het gemeentebestuur van de belangrijkheid van een project.

 

Zo krijgt die dorpsgemeenschap ook inspraak in het lokaal beleid.


Elk project dat voltooid wordt, komt onder verantwoordelijkheid van de lokale dorpsgemeenschap.