Openbaar


Elk project dat Mano a Mano uitvoert, kan maar tot stand komen dankzij de grote inspanningen van velen en niet in het minst van de lokale bevolking.


Bij de feestelijke inhuldiging van een project wordt het gebouw publiekelijk overgedragen.

Zo maken we de bevolking duidelijk waarvoor ze zelf verantwoordelijk worden.


Een voltooid project betekent voor het dorp een bekroning voor de gedane inspanningen en het draagt op een positieve manier bij aan een gevoel van samenhorigheid en van verantwoordelijkheid.


In samenwerking met de gemeentelijke overheid staat de lokale bevolking in voor het goed beheer en het dagelijks onderhoud van het project. MMB staat gedurende 3 jaar garant voor het goed functioneren en voert nadien regelmatig een inspectie uit om op de hoogte te blijven van plaatselijke ontwikkelingen.