kliniek 4de junio

WERKJAAR 2019: Een kliniek voor "4de junio"

We hebben plannen gemaakt om in 2019 een kleine kliniek te bouwen in het dorpje "4de junio".

Deze nieuwe kliniek moet de oude gezondheidspost vervangen. De omstandigheden in die gezondheidspost zijn erg miserable zoals je kunt merken op de foto's in onderstaand beeldverslag dat dateert van februari 2018.

We kunnen het ons nauwelijks voorstellen.

Het kleine gebouw waar een dokter en een verpleger werkzaam zijn, bestaat uit twee kamers. Eén ervan dient als spreekkamer en het ander lokaal is de voorraad- en bergkamer. De vloer is van aangestampte aarde; er is geen stromend water en dus ook geen lavabo. Wat verder staat er een hok dat dienst doet als toilet. Het is in mekaar getimmerd met wat planken.

Dit moet het worden.


Het project zal 58.062 euro gaan kosten.

 

40.644 euro draagt Rosa del Sara, het gemeentebestuur.


De inwoners van het dorp leveren gedurende 20 weken dagelijks 5 helpers.


We zoeken nog 10.000 EURO steun voor dit project.

Geen klein bedrag, maar vele kleintjes maken een groot.Het project is volledig afgewerkt. Het was de bedoeling om het in de loop van november 2019 in te huldigen. Helaas, door de politieke problemen in Bolivia hebben we moeten afzien van dat plan. We verwachten nu dat de inhuldiging zal gebeuren in de loop van februari 2020.

DIT PROJECT IS TOT STAND GEKOMEN DANKZIJ DE STEUN VAN STICHTING AMIGOS UIT NEDERLAND EN ALLE GIFTEN DOOR INDIVIDUELE PERSONEN OVERGEMAAKT AAN ONZE VZW "AMIGOS DE MANO A MANO BOLIVIA".


ER WERD VOOR EEN TOTAAL BEDRAG VAN 8440 EURO FISCALE ATTESTEN AFGELEVERD;