project Machaca

Amigos de

Mano a Mano Bolivia

VZW

Werkjaar 2020 vangt aan met het project in Machaca. We willen daar samen met het dorp een kliniek bouwen.

Een project valt niet zomaar uit de lucht.

Machaca is een dorpje dat deel uit maakt van de gemeente Presto in de regio Chuquisaca. Het is een goede streek om te wonen en de bewoners beoefenen er landbouw en veeteelt, weliswaar op kleine schaal. 


Er is gelukkig al een school aanwezig, maar wat gezondheidszorg betreft hangt deze dorpsgemeenschap af van de inzet van de dokter uit het naburige dorp die sporadisch een bezoek brengt.


Omdat er geen accomodatie ter beschikking is, kan er ook geen dokter, noch verpleegster worden toegewezen aan deze dorpsgemeenschap. Toch wordt er getracht om in beperkte mate tegemoet te komen aan de noden, maar het zijn zeer gebrekkige omstandigheden waarin dit gebeurt.

Er is nood aan een gezondheidscentrum dat ook goed is uitgerust.

De nieuwe kliniek die we hier willen bouwen zal in het totaal 74.888 euro kosten. 

Het gemeentebestuur van Presto zal 30% van de kosten dragen wat betekent dat zij 49.931 euro beschikbaar stellen in hun begroting.

Daarnaast zoeken we bij vrienden, sympathisanten en instelling nog een bedrag van 22.686 euro. 

De gemeente Oud-Turnhout schenkt 8.500 euro aan dit project. Dit bedrag zal vooral besteed worden aan de uitrusting. 

Maar ook bij andere instanties kloppen we op de deur om voldoende steun te verzamelen.

Maar het is niet met geld alleen dat je een project realiseert.


De dorpsgemeenschap van Machaca samen met de kleinere gemeenschappen in de buurt zullen zich gedurende 4 a 5 maanden engageren om dagelijks de handen uit de mouwen te steken.


Onze organisatie stuurt 4 of 5 metselaars ter plekke en we verwachten dat het dorp elke dag 4 of 5 helpers afvaardigt.


Daarnaast zorgt het dorp ook voor het verblijf en de maaltijden voor onze medewerkers. 

De dorpsgemeenschap van Machaca telt meer dan 1687 inwoners. Niet alleen de mensen van Machaca, maar ook inwoners van de nog kleinere gemeenschappen Sillani, Chimori, Jatun Wasi en Qhochi zullen straks een beroep kunnen doen op de gezondheidszorg die er in de toekomst wordt aangeboden.


Dit project overtuigt mensen en organisaties om steun toe te zeggen. ROSA, de raad voor ontwikkelingssamenwerking van Oud-Turnhout steunt dit project met een gift van 8.500 euro. Zo hebben we alvast een goede start gemaakt.

Beste vrienden en sympathisanten

Dit project kunnen we enkel realiseren met jouw steun. Daarom durven we op jou weer een beroep doen. Weet dat elke gift voor de volle 100% naar het project gaat. Giften kunnen overgeschreven worden op de bankrekening van

Via Don Bosco,

BE84 4358 0341 0159.

Vermeld duidelijk de referentie: 6849 BOL Mano a Mano.

Vanaf 40 euro geeft elke gift recht op een fiscaal attest.

NIEUW: het fiscaal voordeel voor 2020 is opgetrokken tot 60%.