project Machaca

WERKJAAR 2020

Beste sympathisanten

2020 is een jaar geworden dat we niet snel zullen vergeten. Omwille van de pandemie als gevolg van het coronavirus, hebben mensen overal ter wereld gemaakte plannen moeten bijsturen. In een aantal gevallen betekende dat ook projecten tijdelijk stilleggen, uitstellen of zelfs annuleren. Zo is ook het project “Een ziekenhuis voor Machaca” door het gemeentebestuur van Presto geannuleerd bij gebrek aan financiële middelen. Heel spijtig voor de lokale bevolking, maar helaas zonder de inbreng van de gemeente kan een project ook niet gerealiseerd worden. Na overleg met de instanties die subsidies hadden toegewezen voor dit project krijgen die toelagen in 2021 een andere bestemming en dat betekent dat we het project “Een ziekenhuis voor Chillca Grande” op die manier financieel zullen kunnen ondersteunen.

We vermelden graag de bedoelde toelagen:

Rosa, Oud-Turnhout: 8.500 euro

Gros Laarne: 1.500 euro

11 11 11: 1.000 euro

Wereldraad Turnhout: 1.350 euro