PROJECT CHILLCA GRANDE

In 2021 willen wij met Amigos de Mano a Mano Bolivia de bewoners van Chillca Grande helpen om een ziekenhuis te bouwen. Chillca Grande is een dorpsgemeenschap in de gemeente Tapacari, regio Cochabamba, Bolivia. 

Onder leiding van Mano a Mano Bolivia willen de dorpelingen van Chillca Grande in samenwerking met het gemeentebestuur en nog vijf kleine gemeenschappen uit de onmiddellijke omgeving een kliniek bouwen om er een medisch team aan het werk te zetten.

De totale kostprijs van dit project inclusief de volledig uitrusting bedraagt 68.750 euro.


Het gemeentebestuur van Tapacari neemt 44.688 euro voor haar rekening. Dit komt overeen met 65% van het totale bedrag.


Amigos de Mano a Mano Bolivia tracht de ontbrekende 35% van het budget op zich te nemen.


We durven daarvoor weer op de steun van vrienden, sympathisanten en overheden te rekenen.


Suggestie voor onze vrienden en sympathisanten

Doneren kan op twee manieren:


1) Wil je een vrijblijvende donatie doen en de projecten van Mano a Mano Bolivia financieel steunen? Dat kan via onze Belgische bankrekening van Amigos de Mano a Mano Bolivia op rekeningnummer BE83 7512 0839 2315. Het bedrag komt dan rechtstreeks bij ons terecht.


2) Wil je een donatie doen én daarenboven een fiscaal attest ontvangen? Dat kan via het bankrekeningnummer van Via Don Bosco op BE84 4358 0341 0159. Vermeld bij de mededeling duidelijk de referentie 6849 BOL Mano a Mano. Elke gift vanaf 40 euro ontvangt een fiscaal attest dat afgeleverd zal worden door VIA DON BOSCO.


Alvast heel veel dank bij voorbaat.

 

We ontvingen reeds de volgende subsidies:


Rosa Oud-Turnhout: 8.500 euro

Wereldraad Turnhout: 1.350 euro

Gros Laarne: 1.500 euro

11 11 11: vierdepijler 1.000 euro

Provincie Antwerpen: 9.000 euro


Veel dank voor die steun.